ضربه افراد خودی به طرح نظام تحول سلامت
دوشنبه، 12 مهر 1395 - 13:16
قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: بعضی از افراد خودی از طرح تحول نظام سلامت ایراد گرفته و سبب ضربه زدن به این کار بزرگ هستند.

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و در اختیار خانه پرستار می باشد