اخبار -پرستاری - پرستار -پرستاران-خانه پرستار - دبیرکل خانه پرستار -محمد شریفی مقدم - پایگاه اطلاع رسانی خانه پرستار - نظام پرستاری-صلاحیت حرفه ای - تعرفه گذاری - خدمات پرستاری - وزارت بهداشت -مجلس شورای اسلامی - خانه ملت - حقوق پرستاران - دولت - فیشهای نجومی - عدالت - تبعیض - خانه پرستار,پرستار, پرستاری,دبیر کل خانه پرستار,محمد شریفی مقدم,پرستاران,پرستاری, شریف,نظام پرستاری,سایت خانه پرستار,پایگاه اطلاع رسانی خانه پرستار

خانه پرستار؛ تشکلی سیاسی صنفی که باهدف   ایجاد اتحاد، انسجام ،همبستگی،همدلی پرستاران وجهت رسیدن به اهداف عالیه پرستاری وملی از طریق افزایش سطح اگاهی  های سیاسی،اجتماعی ،علمی،صنفی، فرهنگی،وحرفه ای پرستاری کشوروبا مشی عدالت خواهانه در راستای تامین سلامت مردم  در سال 1380  با مجوز وزارت کشور تاسیس ویکی از فعالترین تشکل های سیاسی صنفی در حوزه سلامت وپرستاری است که بیشترین موضع گیری را در خصوص مسایل روز پرستاری  وبهداشت ودرمان را داشته است
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی