اخبار

مهدی اسفندیار

آیا سازمان تامین اجتماعی دو سرپرست دارد؟!

آیا سازمان تامین اجتماعی دو سرپرست دارد؟!
ارسال شده: آذر 10, 1397
دسته ها: اخبار صنفی
نظرات: 0

معتقدم با نگاهی به پیشینه ی سیاسی و اجتماعی و مدیریتی محسنی بندپی در سیستم هایی که قبلا محسنی بندپی آنها را اداره کرده است؛ قطعا می توان ضعف و نقد به بخش هایی از آن وارد کرد؛ اما تنها بخشی که هیچ نقدی به آن وارد نیست " خلل در اتوریته و اقتدار وی است" کمی صبر باید کرد.

به گزارش خبرنگار خانه پرستار مهدی اسفندیار فعال صنفی حوزه سلامت در کانال نه به عوام فریبی نوشت: 

 

یادداشت تحلیلی "محمد علی شهابی" در مورد وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی اگرچه تحلیل و اظهار نظر شخصی این نویسنده ی کاملا قابل احترام و سلیم النفس از وضعیت موجود می باشد و البته در خور تامل؛ منتهی به اعتقاد اینجانب بخشی از آن برآمده از برخی شایعات رایج در تامین اجتماعی؛ کاملا به انحراف رفته است؛ بطور مثال روز سه شنبه یکی از کارکنان بیمارستان شهید فیاضبخش با بنده تماس گرفته و عنوان می دارد که آیا واقعیت دارد که سرپرست جدید دستور قطع کلیه ی مزایای کارکنان را صادر کرده است؟!" 


به شدت از خبر مذکور جا خوردم و موضوع را از طریق برخی از منابع پیگیری کردم و دیدم که بله ماجرایی که ظن نوعی از موزیانه گری می رود از سوی فردی  جهت شکل گیری این رویکرد شکل گرفته اما تیزبینی سرپرست در این مورد سبب شده که موضوع ابتر بماند؟!


اما اینکه این نوع اعمال تحت برنامه ریزی باشد و قصد انداختن اصطلاحا پوست خربزه به زیرپای سرپرست داشته باشند یا نه با سه تحلیل قابل ارزیابی است:

۱_ اولا حکم سرپرستی یعنی ایجاد قلقلک برای عده ای جهت اجرای زیرپاکشی؛ البته در جاهای اقتصادی احتمالا اینکه انگیزه از زیرپاکشی تا بارنداز هم پیش برود معمولا بسیار است؛ شاید همین واقعیت سبب شد که مقام وزارت در روز معارفه حضور محسنی بندپی را تا پایان کار دولت قطعی بداند.


۲_ کمی تعلل محسنی بندپی در صدور احکام جدید؛ قطعا زمینه ساز برخی از شایعات خواهد شد؛ خصوصا در برخی جاها مثل امور نظارتی و یا دفتر؛ می بایست تا کنون احکامی صادر شده باشد؛ بخصوص نگاهی به انتصابات مدیران عامل قبل حکایت از ان دارد که در بازه ی دو هفته ی اول چند حکم صادر شده است؛ همین اتفاق سبب شده است که فضای افکار عمومی و بخصوص ستاد مرکزی که مدیران عامل قبل و احکام آنها را در دو هفته ی اول دیده است؛ به طرف آن برود که برخی شایعات در آن شکل بگیرد که شاید قرار است اتفاقات دیگری شکل بگیرد.

۳_ آیا دوستانی که چنین تحلیلی مبتی بر شکل گیری کانون های قدرت تصمیم گیری مستقل در تامین اجتماعی جدید دارند؛ تحلیلی مبتنی بر جامعیت ارائه داده اند؟! مثلا آیا خبر از سیر انتقال دو نفر از مدیران از بیرون تامین اجتماعی و مذاکره و مصاحبه ی مدیرعامل با برخی افراد جهت قبول تصدی برخی مسئولیت ها دارند؟! آیا ....... بگذارید چندتا مگوی اخلاقی را نیز اضافه کنم.


با این وجود معتقدم با نگاهی به پیشینه ی سیاسی و اجتماعی و مدیریتی محسنی بندپی در سیستم هایی که قبلا محسنی بندپی آنها را اداره کرده است؛ قطعا می توان ضعف و نقد به بخش هایی از آن وارد کرد؛ اما تنها بخشی که هیچ نقدی به آن وارد نیست " خلل در اتوریته و اقتدار وی است" کمی صبر باید کرد.


مهدی اسفندیار

=======


متن یادداشت محمد علیی شهابی

 

خطاب به محسنی بندپی ؛ سرپرست تامین اجتماعی 

✅همدلی بکارید، موفقیت درو کنید

📌عباس اورنگ؛ کارشناس تامین اجتماعی

✍️بر کسی پوشیده نیست جنابعالی سکاندار سازمانی شده اید که بدترین روزهای دوران حیاتش را سپری می نماید، بی گمان برای پذیرش این مسوولیت جز به عاشقی و ایثار واژه دیگری نمی توان مصداق نمود، شرایطی که 
- انتظار از دولت در تادیه قسمتی از بدهی ها چیزی ست تقریبا در حد معجزه 
- گسترش پوشش بیمه ای برای خلق منابع جدید تقریبا بن بست 
- امید به سود حاصل سرمایه گذاری، امیدی است واهی 
- انجام اصلاحات پارامتریک و مدیریت اصولی و قانونی منابع و مصارف نیز با مجلسی که به دنبال رای برای دوره آینده است غیر ممکن

🔹پس راهکار چیست؟

✍️باید هرچه سریعتر تغییرات مثبت شروع شود. نیک می دانید؛ تنها پیشنهاد کارشناسی برای خروج از شرایط اورژانسی موجود مشابه یک حالت اضطراری در بیمارستان نه انتقال بیمار به یک مرکز مجهز و نه فرصت برای خرید تجهیزات فوق پیشرفته و نه امکان دعوت از ظرفیت های بیرونی است. در این شرایط باید به بضاعت موجود که اتفاقا واجد عالی ترین ظرفیت کارشناسی است اعتماد نمود.

✍️از این رو باید به بدنه سازمان امید تزریق گردد تا بدنه کارشناسی ایمان بیاورد

✍️با شناختی که از ظرفیت های موجود سازمان دارم، در هزارتوهای سازمان منابعی نهفته است که اگر همدلی بکارید قطعا موفقیت درو خواهید کرد ولی با انگیزه تحلیل رفته همکاران نمی توان به روزهای روشن امید داشت. 

✍️تیمی بی طرف به واحدهای اجرایی در سطح شهرستانها بفرستید خواهید دید نارضایتی بدنه اجرایی همچون موریانه ریشه های سازمان از درون به زوال می برد.

✍️قابل باور نیست در سطح سازمان مدیرانی بدون حکم انتصاب توسط ۵ سکاندار اخیر سازمان یعنی آقایان دکتر نوربخش، فیروزی، مرتضوی، موسویان، حافظی بدون هیچگونه تغییری بر یک مسند، در یک اطاق و بر یک صندلی استقرار داشته اند، چرا؟ 

✍️چون حکم انتصاب آنها توسط ششمین مدیرعامل قبل صادر شده است، این بدین معناست که قریب به یک دهه تغییری در چرخه کاری امثالهم نبوده است، این یعنی اینکه بسیاری از مدیران عامل پیشین یا توجهی به تغییرات نداشته یا تغییرات مدیریتی آنها بیشتر تحت تاثیر نمایندگان مجلس بوده است.
چه بسا بسیاری از این مدیران مادرزادی امیدوارند تا پایان دوره جدید نیز در همان مسئولیت خدمت نمایند.

✍️شما  بر آمار و اطلاعات سازمان دسترسی و تسلط کامل دارید. در شرایط جاری بیش از هر دوره دیگری سازمان نیازمند همدلی و همراستایی در سطوح مختلف علی الخصوص همدلی عمیق بین کارکنان و مدیران است. 

✍️مستحضرید تغییر و جابجایی در حوزه منابع انسانی مهمترین اهرم در افزایش سطح رضایتمندی درون سازمانی است. 

✍️بدون شک نقطه مقابل تغییرات سازنده، سکون نامتعارف است. سکون بیش از حد جز تکرار ودلزدگی و از همه مهمتر ممانعت از بروز نوآوری پیامدی نخواهد داشت.

✍️سکون بیش از حد در عرصه مدیریت شائبه مالکیت مادی و معنوی را پدید آورده و همان میزان مخرب و بحران زاست که مقابل آن بی ثباتی و تغییرات بی مبنا و مکرر.

✍️شاید به همین دلیل است که در شرایط ایده آل عمر مطلوب مدیریت در یک مجموعه را سه تا چهار سال در نظر می گیرند و بیش از آن موجبات دلزدگی مدیران علی الخصوص مرئوسان می دانند. 

✍️خطرناک آنکه اگر دلزدگی به جمع مرئوسان رخنه نماید، فصل جدید چرخه دورانی بی انگیزگی، تشدید یاس و ناامیدی و مقاومت های مدنی در بین مرئوسان کلید خواهد خورد. 

✍️بی گمان کارکنان در صورت بروز ناامیدی، هرگونه اقدام اثربخشانه را عاملی موثر در تثبیت وضعیت موجود می دانند و چه بسا اقدامات بازدارنده و مقاومت مدنی را برای تاثیر بر اراده مدیران ارشد مبنی بر لزوم تغییرات دستور کار قرار خواهد داد. 

✍️ترویج این قبیل مقاومتهای مدنی در شرایطی که سازمان  نیازمند همدلی و سینرژی در جهت جبران کسری و رفع شکاف درآمدی در موازنه منابع و مصارف بوده بیش از هر دوره دیگری مدیران ارشد را ملزم می سازد، سیاه چاله های ثبات نامتعارف را شناسایی و به این فضای حساس توجه بیشتری داشته باشند.

✍️به نظر می رسد مدیریت منابع انسانی سازمان می بایست پویاتر عمل نموده و قبل از هرگونه دلزدگی پرسنلی، تغییر  مدیرانی که بیش از چهارسال است در مسئولیتی انجام وظیفه نموده اند را کلید بزند.

✍️بدون شک سکون بیش از حد، علاوه بر تملک مادی و معنوی، هرگونه نوآوری و خلاقیت را در نطفه خاموش خواهد ساخت.

✍️شاید وقت آن رسیده است که از ظرفیت مدیرانی که نزدیک به یک دهه است بدون هیچ تغییر و جابجایی در یک پست سازمانی در یک دفتر کار جلوس کرده اند، بمثابه کشورهای توسعه یافته در موقعیت های جدیدی همچون مسوولیت خطیر مشاور انتصاب یابند تا با انتقال تجربیات مثبتشان، به مدیران نسل های بعدی بهره جست تا یکباره این تجارب که سرمایه های یکسازمان هستند با بازنشستگی از بین نرود.

Print
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی